ZNALEX, spol. s r.o. - znalecké posudky, odborné stanoviská, odborné vyjadrenia

Popis stránek:
ZNALEX - Znalecká organizácia ktorá vykonáva znaleckú činnosť, t.j. znalecké posudky, odborné stanoviská, odborné vyjadrenia a iné úkony, a to v znaleckých odboroch Ekonomika a riadenie podnikov, Doprava cestná, Strojárstvo.
Kľúčové slová:
parameter, posudok, všeobecná hodnota, doprava, riadenie, znalex, ohodnotenie automobilov, ohodnotenie výpočtovej techniky, komunikácia, zámer, výška škody, príčina, poistna udalost, vklad, dopravná nehoda, oceňovanie, ministerstvo, základná amortizácia, exekúcia, znalecký posudok, priebeh dopravnej nehody, predaj, vysporiadanie, odborné, akcia, odhad, hodnotenie, súd, znalec, ohodnotenie záväzkov, znalecké posudky, vozidlo, konanie, technická hodnota, právo, ohodnotenie strojov, technický stav strojov, vyrovnací, podiel, hodnota, technický stav motorových vozidiel, služba, s.r.o., manžel, auto, dedič, zisk, dražba, ohodnotenie nábytku, vyjadrenia, hronská, zvolen, ohodnotenie pohľadávok, ekonomika, spor, výnosová metóda, nehoda, škoda, strojárstvo, ohodnotenie elektrotechnických zariadení, majetková metóda, posudok znalca, cestných, oprava, likvidácia, ohodnotenie nehnuteľností, trest, údržba, stav, cestná, analýza, technický, stanoviská, zmluvné poistenie, vznik, podnik, stíhanie, majetok
Prejsť na stránku » 

http://www.znalex.sk


Zdá sa Vám, že záznam nie je v poriadku?

Ak ste vlastníkom alebo správcom stránok http://www.znalex.sk a máte dojem, že tento záznam nie je aktuálny, môžete ho skúsiť aktualizovať.